Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

W związku z ustawą RODO dotyczącą ochrony danych osobowych z dnia 25.05.2018 informuję iż: 1. Wszelkie dane osobowe jakie otrzymuję od klientek podczas zapisywania na usługę czyli Imię, nazwisko i numer telefonu są wykorzystywane wyłącznie przeze mnie w celach kontaktowych między innymi do potwierdzenia wizyty, lub w razie potrzeby jej przełożenia, ewentualnej zmiany godziny. 2. Jestem jedyną osobą która korzysta z fanpage O’LALAshes – Profesjonalna stylizacja rzęs i szkolenia Aleksandra Keira więc Wasze wiadomości wraz z nazwiskami są przechowywane w sposób bezpieczny i nikt oprócz mnie nie posiada hasła do konta więc nie są dalej nikomu udostępniane. 3.Podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne i każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich, usunięcia lub możliwości zabronienia do dalszego przetwarzania w celach kontaktowych. 4. Dane klientki która nie pojawiła się 3 kolejne miesiące na wizycie zostają trwale usuwane. 5. Fotografie udostępniane na fanpage są wykonywane tak, aby oczy klientki były jak najbardziej anonimowe. Zapisując się na usługę jednocześnie wyrażacie zgodę na powyższe warunki.
Jak zapisujemy się na wizyty? *telefonicznie tel. 531 885 894 *wiadomość poprzez stronę na fb O’LALAshes – Profesjonalna stylizacja rzęs i szkolenia Aleksandra Keira.
Jakie dane osobowe potrzebuje od Państwa? *imię/nazwisko i nr. tel. do kontaktu Gdzie przechowywane są Państwa dane? *kalendarz /wersja papierowa/ *nośniki mobilne/telefon, komputer/ Kalendarz jest moją prywatną własnością i nie mają do niego wglądu osoby trzecie. Dane na nośnikach mobilnych są zabezpieczone kodami dostępu, chronione hasłami i zaszyfrowane. Mam nadzieję, że przekazałam te informacje w bardzo jasny i zrozumiały sposób.
Jednocześnie korzystając z moich usług, możecie dobrowolnie zgodzić się na wykonanie nieodpłatnego zdjęcia i użycie Waszego wizerunku na moim fanpage na Facebooku, Instagramie itp. zdjęcia wykonuję tylko za Waszą zgodą oraz w przypadku np. makijaży próbnych, by zachować dowód/wzór do odzwierciedlenia w dniu docelowej wizyty. W każdej chwili możecie prosić o ich usunięcie. Dodatkowo stworzony został regulamin i klauzula informacyjna o RODO, którą przedstawiam Wam do zapoznania się poniżej. Dokumenty te, znajdują się również do wglądu w salonie. Pozdrawiam Aleksandra Keira Marciniak właścicielka Salonu O’LALAshes w Rumi ul. Dębogórska 49A tel. 531 885 894.
Zgoda na przetwarzanie danych oraz klauzula informacyjna.
Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach oraz w zakresie niezbędnym do wykonania usługi w salonie O’LALAshes, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas zapisów na wizyty w O’LALAshes, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest właścicielka salonu – Aleksandra Keira Marciniak.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności: zapisania imienia/nazwiska oraz nr tel. Wysłania wiadomości SMS z przypomnieniem o dacie i godzinie wizyty. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. B Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. W trakcie zapisów na usługę w O’LALAshes, prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu. W przypadku braku kontaktu telefonicznego istnieje możliwość zapisania się na wizytę na portalu społecznościowym Facebook – poprzez wiadomość na stronie O’LALAshes – Profesjonalna stylizacja rzęs i szkolenia.
Informuję, że nie pobieram innych danych osobowych w celu zapisania wizyty a informacje te podają Państwo dobrowolnie. Również w każdej chwili informacje te możecie zmienić /np. nr tel, inną osobę w swoje miejsce wizyty (po konsultacji z O’LALAshes), prosić o wykreślenie z wizyty, usunięcie danych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług salonu. W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu (internet, telefonia komórkowa itp).
 4. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych osobom trzecim.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w wersji papierowej/kalendarz wizyt na rok bieżący/oraz w wersji mobilnej/telefon,internet/ wyłącznie przez okres korzystania z usług salonu oraz nie dłużej niż rok kalendarzowy/ wersja papierowa/, licząc od początku do końca roku bieżącego, w którym przestali Państwo korzystać z naszych usług. Po upływie tego terminu, dane osobowe w wersji papierowej/kalendarz, ulegną zniszczeniu.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj:
 • Marketingu własnych usług,
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks Cywilny (dz. U. 1964, nr. 16 poz. 93 Ze zm.)
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Procedura Alarmowa
Administrator zobowiązany jest do ochrony danych osobowych jego klientów. W momencie wycieku takich informacji, wdraża postępowanie alarmowe informując osobę zainteresowaną oraz odpowiedni zarząd.
Administrator przechowując dane na nośnikach mobilnych, chroni je przed zaszyfrowanymi hasłami/kodami dostępu a dane w wersji papierowej zabezpiecza przed wglądem osób trzecich.
Miejscowość i data _______________________________
Czytelny podpis__________________________________
Zgoda na upublicznianie wizerunku
W związku z wykonywaniem usługi w Salonie O’LALAshes, którego właścicielem jest Aleksandra Keira Marciniak dobrowolnie wyrażam zgodę na:
 • Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu w celu przesyłania informacji dotyczących terminów wizyt,
 • Wykonanie nieodpłatnie zdjęć i wykorzystanie wizerunku (twarzy całej lub jej części, części ciała lub całej sylwetki) w celu publikacji na stronie, fanpage na Facebook, Instagram bądź innych portalach społecznościowych, którym administratorem jest właścicielka O’LALAshes – Aleksandra Keira Marciniak.
 • W każdej chwili mogę zażądać usunięcia zdjęć z moim wizerunkiem lub mieć wpływ na jego dalsze przetwarzanie.
Miejscowość i data _______________________________
Czytelny podpis__________________________________
Facebook Comments